LIATE PODLAHY UŽ AJ U VÁS DOMA

Penobetón ISOCEM®

je tepelno-zvukovo izolačná zmes cementu, napeňovacieho aditíva ISOCEM S/L a vody.

TriedaVodaCementPenaZaťaženia
ISOCEM 300150 l300 kg845 l10 kg/cm2
ISOCEM 350170 l350 kg820 l13 kg/cm2

V špeciálnom zariadení na stavbe vyrábaná, tekutá, technickou penou odľahčená tepelno-zvukovo izolačná liata zmes, pochôdzna po 24 hodinách, so samonivelačnými vlastnosťami, určená pod anhydritový liaty poter, cementový liaty poter alebo ručne spracovateľný poter.

 • Tepelnoizolačný systém ISOCEM sa aplikuje v stavebníctve ako podsystém konštrukčných systémov podláh.
 • Nízka objemová hmotnosť, vysoký tepelný odpor ale zároveň dostatočná vysoká pevnosť v tlaku, umožňuje využiť tento systém pri rekonštrukciách podláh a drevených stropov.
 • Penobetón ISOCEM je mokrý technologický proces s pomerne nízkou pracnosťou. Kladie sa priamo na nosnú konštrukciu podláh, pričom sa nevyžaduje rovný podklad, prípadne v ďalšom postupe stavebných prác je nutná ochranná izolácia proti zmáčaniu.
 • V tepelnej izolácii ISOCEMU sa môžu viesť rozvody vody, kanalizácie, elektriny atď.
 • Spracovanie zmesi ISOCEMU je prípustné pri teplote nad +5°C. Teplota prostredia nemá v žiadnom prípade klednúť pod 0°C.
 • Pri vyzrievaní môžu v zmesi ISOCEM vznikať nekontrolovateľné zmršťovacie trhliny. Tieto nie sú jeho závadou.

Fyzikálne a chemické vlastnosti hmoty ISOCEM 300 po vyzretí:

Objemová hmotnosť: 320,0 – 500 kg / m3
Tepelnoizolačné vlastnosti: od 0,08 [ W/mk]
Súčiniteľ difúzie vodnej pary: 0,0266 δ. 109 [ s ]
Stupeň horľavosti: A ( nehorľavé )
Index kročajovej nepriezvučnosti D L nw: 12 Db
Aplikačná hrúbka: 40 – 200 mm

 

ISOCEM nie je určený v skladbách podláh ako finálna povrchová úprava. Od poškodenia sa musí vhodným spôsobom ochrániť poterom.

Penobetón POLYCEM®

je tepelno-zvukovo izolačná zmes perlového polystyrénu alebo polystyrénovej drte, napeňovacieho aditíva ISOCEM S/L, vody a cementu.

TriedaVodaPolystyrénCementAditívumZaťaženia
POLYCEM 250125 l500 l250 kg0,8 l7 kg/cm2
POLYCEM 300150 l500 l300 kg0,8 l10 kg/cm2
POLYCEM 350175 l500 l350 kg0,8 l13 kg/cm2

V špeciálnom zariadení na stavbe vyrábaná, tekutá, technickou penou odľahčená tepelno-zvukovo izolačná liata polystyrénová zmes, pochôdzna po 24 hodinách, so samonivelačnými vlastnosťami, určená pod anhydritový liaty poter, cementový liaty poter lebo ručne spracovateľný poter, na spádovanie plochých striech do 2%

 • Tepelnoizolačný systém POLYCEM sa aplikuje v stavebníctve ako podsystém konštrukčných systémov podláh a strešného plášťa plochých striech.
 • Nízka objemová hmotnosť, vysoký tepelný odpor ale zároveň dostatočná vysoká pevnosť v tlaku, umožňuje využiť tento systém pri rekonštrukciách podláh a drevených stropov.
 • Tepelnoizolačný systém POLYCEM je mokrý technologický proces s pomerne nízkou pracnosťou. Kladie sa priamo na nosnú konštrukciu podláh a striech, pričom sa nevyžaduje rovný podklad, prípadne v ďalšom postupe stavebných prác je nutná ochranná izolácia proti zmáčaniu.
 • V tepelnej izolácii POLYCEMU sa môžu viesť rozvody vody, kanalizácie, elektriny atď.
 • Zmes POLYCEM sa dá po vyzretí povrchovo úplne hladko upraviť brúsením.
 • Spracovanie zmesi POLYCEMU je prípustné pri teplote nad 5°C. Teplota prostredia nemá v žiadnom prípade klednúť pod 0°C.
 • Pri vyzrievaní môžu v zmesi POLYCEM vznikať nekontrolovateľné zmršťovacie trhliny. Tieto nie sú jeho závadou.

Fyzikálne a chemické vlastnosti hmoty POLYCEM 250 po vyzretí:

Objemová hmotnosť: 300,0kg / m3
Tepelnoizolačné vlastnosti: 0,06 [ W/mk]
Súčiniteľ difúzie vodnej pary: 0,0266 δ. 109 [ s ]
Stupeň horľavosti: A ( nehorľavé )
Zvuková nepriezvučnosť: 12 – 15 Db / 500 Hz
Zaťaženie: 7 kg / cm2 
Aplikačná hrúbka: 50 – 200 mm

 

POLYCEM nie je určený v skladbách podláh ako finálna povrchová úprava. Od poškodenia sa musí vhodným spôsobom ochrániť poterom.